" به سامانه آزمون الکترونیکی مؤسسه علمی رزمندگان خوش آمدید "

 -------------------------------------------------------

نام کاربری و رمز ورود به سامانه آزمون مجازی «کد ملی» می باشد.

راهنمای تصویری شرکت در آزمون مجازی

-------------------------------------------------------

قابل توجه دانش آموزان گرامی، زمانبندی شرکت در آزمون مجازی به شرح ذیل می باشد:

 

پایه تحصیلی

شروع آزمون

پایان مهلت آزمون

هفتم

پنجشنبه 96/2/21 ساعت 8 صبح

جمعه 96/2/22 ساعت 8 صبح

هشتم

جمعه 96/2/22 ساعت 8 صبح

شنبه 96/2/23 ساعت 8 صبح

نهم

شنبه 96/2/23 ساعت 8 صبح

یکشنبه 96/2/24 ساعت 8 صبح

دهم (ریاضی، تجربی، انسانی)

یکشنبه 96/2/24 ساعت 8 صبح

دوشنبه 96/2/25 ساعت 8 صبح

 


نمایش همه آزمون‌ها
تعداد گروه‌ها: 13