" به سامانه آزمون الکترونیکی مؤسسه علمی رزمندگان خوش آمدید "

 

برای دریافت کارنامه نهایی آزمون مجازی تابستانه آیه های تمدن مرحله دوم به جدول ذیل مراجعه فرمایید.

هفتم

هشتم

نهم

دهم

سوم دبیرستان

چهارم دبیرستان

 

در ضمن کارنامه اولیه شامل درصد پاسخگویی هر درس از طریق همین صفحه، بعد از ورود به سیستم قابل دریافت است. 

چطور کارنامه اولیه را مشاهده کنم؟

*************************************

دفترچه سوال و پاسخنامه آزمون مجازی جامع تابستانه آیه های تمدن - مرحله دوم

هفتم

هشتم

نهم

دهم

 سوم ریاضی سوم تجربی سوم انسانی

دفترچه سوال

دفترچه سوال

دفترچه سوال

دفترچه سوال

 دفترچه سوال دفترچه سوال دفترچه سوال

پاسخنامه

پاسخنامه

پاسخنامه

پاسخنامه

 پاسخنامه پاسخنامه پاسخنامه
 

چهارم ریاضی

چهارم تجربی

چهارم انسانی

دفترچه عمومی

دفترچه اختصاصی

دفترچه عمومی

دفترچه اختصاصی

دفترچه عمومی

دفترچه اختصاصی

پاسخنامه

پاسخنامه

پاسخنامه


نمایش همه آزمون‌ها
تعداد گروه‌ها: 11